Nhóm trí thức yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước phối hợp thực hiện  

Thư tín :

Báo Tổ Quốc Lưu Trữ :

  01—50      51—100       101150    

 

 

ĐCS tự đứng trên dân tộc VN !

Thành luỹ nhà Hồ trong lănh thổ Trung Hoa

ĐCS dâng Tổ Quốc cho Trung Hoa !!!

 
   

Số 109

              Thư gửi Chánh án Ṭa án Nhân dân

Tối cao và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

15 04 2011

   

  Ls. Trần Lâm

Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2011

Kính gửi : Ông Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Ông  Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Tôi là Trân Lâm , 87 tuổi, Nguyên Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, hiện là luật sư Đoàn Luật sư Hải pḥng , xin gửi kiến nghị lên hai ông với nội dung sau , trong vụ án Cù Huy Hà Vũ mà Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa xử hôm qua (04/4/2011).

Kiến nghị I : Xin ông Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm v́ Hội đồng xét xử đă cưỡng chế một luật sư rời khỏi pḥng xử,và 3 luật sư c̣n lại tự động rời pḥng xử. Tôi chưa rơ việc này do quyết định của Chủ toạ phiên toà hay của Hội đồng xét xử, hơn nữa có ư kiến của Kiểm sát viên giữ quyền Công tố hay không?

Tóm lại, phiên toà xét xử đă vi phạm Luật tố tụng: xét xử mà không có luật sư.

Trong trường hợp này , người ta hoăn phiên ṭa, để chuẩn bị và tiến tới xét xử lại từ đầu.

Kiến nghị II : Đề nghị ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại và có thái độ về các hành vi của các luật sư :

a – Tự do rời bỏ pḥng xử khi việc xét xử đang tiến hành, không coi đó là hành vi vô hiệu hoá việc xét xử.

b – Có 2 luật sư đến làm việc với bị cáo Cù Huy Hà Vũ về việc bị cáo có từ bỏ yêu cầu để luật sư Trần Lâm tham gia phiên toà. Đây là một hành vi trái với tập quán nghề nghiệp!

Tôi xin kiến nghị ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm và tổ chức xét xử lại từ đầu. Kính mong ông Chánh án Toà án Tối cao và ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có phán quyết kịp thời.

Xin gửi kèm bản sao:

1 – Quyết định của Toà án Nhân dân Hà Nội ngày  22/3/2011

2 – Biên bản ghi lời khai của bị cáo Cù Huy Hà Vũ về việc từ chối luật sư Trần Lâm

Xin kính gửi lên ông Chánh án Toà án Nhân Dân Tối Cao, ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam  lời chào trân trọng.

  Ls. Trần Lâm

 

 

 

 TỔ QUỐC

Độc Lập Tự Cường

 

Nhóm trí thức yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước phối hợp thực hiện

 
 
  2  —  http://to-quoc
  3  —  http://to-quoc
 
 

S 109 . Ngày 15 04 2011

 

Mục Lục

 

  Thư ṭa soạn : Từ độc tài đảng trị đến độc tài cá nhân      Nguyễn Gia Kiểng : Làn sóng dân chủ thứ tư và những chế độ độc tài không ảo tưởng    Nguyễn Thanh Giang : Nguyễn Trường Tộ với những tiền đề dân chủ hóa Việt Nam    Nghiêm Văn Thạch :  Xin can quí vị - nhạt nhẽo quá !      Nguyễn Thượng Long : Những câu chuyện ghi được trước cổng phiên toà xử Cù Huy Hà Vũ    Bùi Tín : Một phiên ṭa lập nhiều kỷ lục đen      Trần Mạnh Hảo : Thơ. Huy Cận ru con      Ngô Bảo Châu : Về sự sợ hăi    Việt Hoàng :  Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi và con đường dang dở của Phan Châu Trinh      Ls Trần Lâm : Thư gửi Chánh án Ṭa án Nhân dân Tối cao và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam     Phạm Toàn, Dương Hà : Chuyện ô nhục và chuyện cao cả      Trần Nhơn : Thơ. Cù Huy Hà Vũ bỗng hóa Anh Hùng ?       Hoàng Thanh Trúc : Thơ . Tám khúc đoạn trường      Đức Hồi :  Đố Mặt          

 
 

Báo Tổ Quốc Lưu Trữ :

60 - 100

Trang Nhà  :

  15-9-2006 Website Réalisé par Tổ-Quốc  

toquocmagazine@yahoo.com