Nhóm trí thức yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước phối hợp thực hiện  

Thư tín :

Báo Tổ Quốc Lưu Trữ :

   01—50      51—100       101150    

 

 

Bàn chuyện thông tính Việt Nam

Cột móc sông Bắc Luân trong đất Trung Hoa

ĐCS dâng Tổ Quốc cho Trung Hoa !!!

 
   

Số 109

  Thơ:

        Huy Cận ru con

15 04 2011

 

  Trần Mạnh Hảo

 

“ Đặt tên con Hà Vũ

Bố mong ước đời con

Sẽ bay vào vũ trụ

Thăm sao sáng trăng tṛn ”

( Thơ Huy Cận )

 

Bố ru từ cơi hư vô

À ơi Hà Vũ cơ hồ lăng du

Tự do nào hóa ngục tù

Làm người lương thiện cho dù oan khiên

Hồn xưa t́m khóa vô biên

Ngậm ngùi địa ngục đảo điên thiên đường

Thiện căn c̣n nợ tai ương

Làm người dù có tan xương cũng làm

Đau ḷng quưt nhận lời cam

Thân lươn thế cuộc c̣n ham lấm đầu

Ngủ mơ con nhé ngục sâu

Anh hùng đâu, tiểu nhân đâu, hỡi người?

 

  Trần Mạnh Hảo

Sài G̣n 23-3-2011

 

 

 

 TỔ QUỐC

Độc Lập Tự Cường

Nhóm trí thức yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước phối hợp thực hiện

 
 
  2  —  http://to-quoc
  3  —  http://to-quoc
 
 

S 109 . Ngày 15 04 2011

 

Mục Lục

 

  Thư ṭa soạn : Từ độc tài đảng trị đến độc tài cá nhân      Nguyễn Gia Kiểng : Làn sóng dân chủ thứ tư và những chế độ độc tài không ảo tưởng    Nguyễn Thanh Giang : Nguyễn Trường Tộ với những tiền đề dân chủ hóa Việt Nam    Nghiêm Văn Thạch :  Xin can quí vị - nhạt nhẽo quá !      Nguyễn Thượng Long : Những câu chuyện ghi được trước cổng phiên toà xử Cù Huy Hà Vũ    Bùi Tín : Một phiên ṭa lập nhiều kỷ lục đen      Trần Mạnh Hảo : Thơ. Huy Cận ru con      Ngô Bảo Châu : Về sự sợ hăi    Việt Hoàng :  Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi và con đường dang dở của Phan Châu Trinh      Ls Trần Lâm : Thư gửi Chánh án Ṭa án Nhân dân Tối cao và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam     Phạm Toàn, Dương Hà : Chuyện ô nhục và chuyện cao cả      Trần Nhơn : Thơ. Cù Huy Hà Vũ bỗng hóa Anh Hùng ?       Hoàng Thanh Trúc : Thơ . Tám khúc đoạn trường      Đức Hồi :  Đố Mặt          

 
 

Báo Tổ Quốc Lưu Trữ :

60 - 100

Trang Nhà  :

  15-9-2006 Website Réalisé par Tổ-Quốc  

toquocmagazine@yahoo.com